Search
Close this search box.

Automatització mitjançant IA en l’entorn empresarial

Picture of José María Prieto
José María Prieto
| 6 juny, 2024

Què és la IA?

Amb l’auge de la Intel·ligència Artificial Generativa, especialment gràcies a tecnologies com OpenAI GPT, el concepte d’“Intel·ligència Artificial” (IA) està en boca de tothom. Però, què és realment la IA?

La IA és un camp de la informàtica que se centra en la creació de sistemes capaços de realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Algunes d’aquestes tasques inclouen la resolució de problemes, la classificació d’imatges i el processament del llenguatge natural.

La seva implementació en una empresa pot ser molt beneficiosa ja que suposa un gran estalvi econòmic en reduir els temps de resolució de tasques i la quantitat de personal necessari.

Beneficis de la IA en l’automatització de tasques

Eficiència i productivitat

Gràcies a la seva velocitat i eficiència, la IA pot encarregar-se de fer tasques repetitives en un temps molt més baix que si ho fes un humà. A més, pot fer la feina de diverses persones alhora a un cost menor.

Reducció d’errors

La IA pot minimitzar en gran part els errors humans en tasques repetitives i monòtones. Això és en part degut a tasques com l’entrenament, on l’algorisme aprèn patrons que un humà seria incapaç de fer.

Amb això, la IA arriba a percentatges de precisió inferiors a l’error humà, on en tasques com una classificació més especialitzada pot assolir entre un 70% i un 90%.

Escalabilitat

Els sistemes de IA poden escalar fàcilment per gestionar un augment en la càrrega de treball sense necessitat de contractar més personal. Això és especialment útil en empreses en creixement o durant pics de demanda.

Disponibilitat 24/7

La IA no necessita descansos ni vacances, el que permet una operació contínua les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Això és crucial per a serveis d’atenció al client, suport tècnic i operacions que requereixen disponibilitat constant.

Personalització

Els sistemes de IA poden personalitzar experiències i serveis per a cada client individual, millorant la satisfacció i lleialtat del client. Per exemple, en màrqueting, la IA pot adaptar les campanyes publicitàries a les preferències individuals dels consumidors.

Casos d’ús comuns

Alguns dels casos on es sol utilitzar la IA són els següents:

Atenció al client

Molt utilitzats per respondre preguntes freqüents, resoldre problemes bàsics o fins i tot guiar els clients sense necessitat d’intervenció humana.

Processament de dades

La IA pot analitzar grans volums de dades per generar informes, detectar patrons, etc., a més de tasques com extreure informació o classificació de documents.

Manufactura i logística

Utilitzada per la predicció sobre quan serà necessari el manteniment de les màquines, evitant així temps d’inactivitat inesperats, o fins i tot per la gestió d’inventari, rutes, etc.

Salut

Anàlisi d’imatges mèdiques com ressonàncies o radiografies per extreure patrons i detectar o fins i tot descobrir noves malalties.

Casos d’ús de Raona

A Raona som experts en aplicar eines de IA sobre els problemes d’altres empreses. Els últims casos abordats per l’equip de IA han estat:

Optimització de processos en empresa de càtering

Es requeria automatitzar el procés de creació d’un menú mensual per a una multinacional especialista en menús i càtering seguint certs requisits. Per solventar-ho, vam dissenyar un algorisme evolutiu amb aquestes restriccions implementades en la funció d’avaluació de cada individu.

Desenvolupament de bot amb IA

El departament de RRHH rep moltes peticions o preguntes que en molts casos els porta temps respondre, traient-los temps en les seves altres tasques. Per tant, s’ha desenvolupat un bot per a recursos humans a través d’OpenAI i l’ús de Retrieval Augmented Generation (RAG) tant per a la generació de les respostes com per a l’anàlisi d’intencions.

Classificador documental

Moltes empreses compten amb una gran quantitat de documents sense classificar, tasques que acaben fent de forma manual. Per això, vam desenvolupar un model de classificació fent Fine Tuning del model de Google BERT per a la classificació automàtica de documents en base a categories definides pel client per a la classificació massiva de documents.

Anàlisi de converses metge-pacient

Amb la idea que el metge se centri en l’exploració i atenció del pacient, es va desenvolupar un model capaç de transcriure les converses entre ambdós. Aquest genera un informe de la conversa i extreu els codis de cada malaltia o tractament fent RAG servint-se d’OpenAI GPT.

Consells

Definir Objectius Clars

Abans d’implementar la IA, és crucial definir quins objectius es volen assolir. Això ajuda a seleccionar la tecnologia adequada i a mesurar l’èxit de la implementació.

Avaluar la Qualitat de les Dades

La qualitat de les dades és fonamental per a l’èxit de qualsevol projecte de IA. Assegura’t de comptar amb dades netes, ben organitzades i rellevants per als problemes que vols resoldre.

Capacitació del Personal

És important capacitar els empleats perquè entenguin com treballar amb sistemes de IA i com interpretar els seus resultats. Això maximitza els beneficis i minimitza la resistència al canvi.

Considerar l’Ètica i la Transparència

La implementació de IA ha de considerar aspectes ètics com la privacitat i la transparència. Assegura’t de complir amb les regulacions i mantenir la confiança dels teus clients i empleats.

Conclusió

La IA està transformant el món empresarial oferint solucions eficients i rendibles per a l’automatització de tasques. Des de l’atenció al client fins a la manufactura i la salut, la IA té el potencial de millorar significativament la productivitat i la precisió en diverses indústries.

A Raona hem demostrat com la IA pot abordar problemes específics i millorar els processos operatius. No obstant això, per aprofitar al màxim aquestes tecnologies, és fonamental tenir una estratègia clara, invertir en dades de qualitat i assegurar una implementació ètica i transparent.

Adoptar la IA no és només un avantatge competitiu, sinó una necessitat per a les empreses que busquen mantenir-se rellevants i eficients en un mercat cada vegada més digitalitzat.

Contacta’ns per començar!

A Raona, comptem amb més de dues dècades d’experiència col·laborant amb grans entitats. Hem finalitzat més de 100 projectes i assistit a 200 empreses, el que ens converteix en la companyia més premiada en projectes d’intranet a Espanya. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’oferirem assessorament sense cap compromís.    José María Prieto

    Sóc expert en Data Science i Machine Learning, em dedicat a la implementació d’algoritmes avançats en àrees com Xarxes Neuronals, Computer Vision i ChatBots, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement científic i aplicar-lo en projectes pràctics, buscant oportunitats de col·laboració i creixement comunitari.

    Compartir en Redes Sociales