Search
Close this search box.
E-commerce
Digital Adoption

Gauss:
accelera la presa de decisions

El client i el seu repte: el cas de Venca

Venca és la companyia de moda líder a e-commerce a Espanya, amb més de 30 anys d’experiència en la venda de moda, tèxtil i llar a través de catàleg i Internet. De fet, té el 60% de la quota de mercat respecte a la venda en línia d’articles tèxtils, i és referent en múltiples segments de clients multigeneracionals.

Cada temporada, milions de catàlegs arriben a les mans dels clients amb les novetats en moda i complements. I aquesta comunicació s’acompanya de l’enviament de diversos milions de correus electrònics a l’any per destacar els articles de la col·lecció i donar a conèixer les promocions que estan en marxa.

Per tant, optimitzar l’anàlisi de la informació i agilitzar la presa de decisions ha estat absolutament necessari per afrontar els reptes d’un futur cada cop més en línia. I, com ho ha aconseguit Venca? Gràcies a l’aplicació de Gauss.

Els resultats

100 milions de registres

Venca manejava uns 20.000 nous registres al dia i presentava un històric que ocupava 100 GB en poc més de 10 anys. Gràcies a l'automatització del sistema d'informació, podeu fer l'anàlisi de dades sense que el volum d'informació afecti els resultats.

24 hores d'antelació

Les dades s'extreien manualment a primera hora del matí i la informació es generava al llarg del dia. Per tant, fins a darrera hora de la tarda no s'obtenien els resultats del dia anterior. Ara, la informació està disponible un dia abans.

300 usuaris beneficiats

Venca ha reduït els seus informes de 350 a 50, és a dir, ha disminuït un 85% els informes a consultar al seu dia a dia. Així, les dades es tracten més ràpid, cosa que agilitza la presa de decisions i estalvia temps.

Creació d´un entorn de Data Warehouse

Abans, el BI recopilava la informació que trobava i elaborava un informe que no es podia modificar. Gràcies al Data Warehouse, el sistema de BI modela l'estructura de la informació. A més, mitjançant l'eina ETL de Microsoft es pot accedir a totes les fonts de dades i extreure'n la informació important.

Centrat en entitats

Aplicar dades preprocessades en cubs, amb el càlcul preparat, agilitza el temps del procés. I quan un usuari vol consultar la informació, el resultat ja és processat sense necessitat de crear un informe a mida.

Adaptació i formació

S'hi va incorporar un model de col·laboració amb els responsables dels diferents departaments per definir els diferents paràmetres dels informes i extreure'n el model de dades. Així, es van generar les diferents galledes per formar els seus usuaris i que fossin capaces d'analitzar la informació de manera autònoma.

“El gran valor de Raona a Gauss ha estat la seva capacitat de fragmentar un escenari complex per crear components independents que conformen una solució completa amb un gran valor de negoci. Construir aquesta autopista d’informació sobre el nostre dia a dia és clau per al futur de les nostres àrees industrials i d’altres iniciatives previstes pel grup.”
Jordi Badia, CIO de Venca

L'esforç enorme d'analitzar el passat

L’entorn per analitzar les dades de Venca tenia una gran complexitat a causa del model de negoci. A més, la informació es feia servir de forma manual, amb un gran esforç de procés de l’equip de Business Intelligence (BI). En conseqüència, s’alentia el temps per prendre decisions i els responsables de negoci tenien poca autonomia per modelar i adaptar els informes rebuts.

Múltiples fonts de dades

Les dades s'extreien de diversos orígens, per la qual cosa el resultat variava segons la seva aplicació. No obstant això, al nou Data Warehouse totes les dades es concentren en una única font on es tracten per ser úniques i fiables. Així, l'equip de BI pot destinar gran part del seu esforç i temps a fer prediccions.

Forta dependència

Els usuaris de Venca depenien de l'equip de BI per obtenir els seus indicadors de resultats, cosa que implicava una pèrdua considerable d'hores i de treball. A més a més, cada informe es feia a mida segons els requeriments del negoci.

Temps de resposta

Generar la informació sota demanda, el nombre elevat d'informes i el gran volum de dades provocava que el càlcul dels resultats fos un procés lent. De fet, qualsevol campanya o oferta necessitava més d'un dia per veure'n l'evolució i poder aplicar mesures de reforç o correctores per millorar-ne el resultat.

Avantatges de Gauss

Facilitat d'ús

Venca disposa de tota la informació centralitzada i accessible per a qualsevol usuari de l'empresa que ho necessiti. Així, els treballadors dels diferents departaments no han de dependre de persones externes ni esperar abans d'obtenir els informes, ja que poden accedir a les dades a l'instant i de manera autònoma.

Accessibilitat

Hi ha un únic punt d'accés per a tota la informació de Venca i els empleats saben que les dades són fiables i estan actualitzades. D'aquesta manera, els usuaris saben en qualsevol moment quina és la situació dels indicadors d'interès i poden prendre les decisions oportunes.

Velocitat

La informació és immediata i no cal esperar hores per obtenir resultats. A més, permet filtrar els resultats per aspectes clau i calcular-los a l'instant perquè han estat processats amb anterioritat. Per tant, permet estalviar temps i destinar-lo a feines més beneficioses per a l'empresa.

Per què Raona?

Raona va portar Venca cap a un canvi estructural de la seva Business Intelligence. Així, va passar d’uns sistemes d’informació orientats a informes sota demanda a una font d’informació actualitzada sempre disponible i única. D’aquesta manera qualsevol usuari podia elaborar els seus informes de forma automàtica.

Descarrega el case study i descobreix-ne tots els detalls.