Search
Close this search box.

Adopció de Copilot M365: Com convertir Early Adopters en impulsors del canvi

Picture of Elena Díaz
Elena Díaz
| 3 juny, 2024

Implantar una nova eina com Copilot M365 en una empresa va més enllà del simple desplegament tècnic. Requereix un pla d’adopció ben pensat i executat per garantir-ne l’èxit.

En aquest article, explorarem un enfocament en sis passos per involucrar els Early Adopters, impulsar-ne l’acceptació inicial i compartir el valor de l’eina a l’empresa.

1. Identificar els Early Adopters

El primer pas en el desenvolupament del pla d’adopció és identificar quines persones formaran part del col·lectiu Early Adopters. Aquestes persones han de ser curioses en tot allò relacionat amb la tecnologia i han d’estar disposades a provar noves eines i solucions. Hem de buscar aquells empleats que estiguin oberts al canvi i que puguin transmetre el seu entusiasme als companys més endavant.

2. Comprendre les vostres necessitats i expectatives

Un cop identificats, és fonamental comprendre les necessitats al lloc de treball, quines expectatives i desafiaments específics té cadascun. Per això, podem recolzar-nos en entrevistes o enquestes per recopilar informació sobre com esperen que Copilot M365 millori la seva feina i com els agradaria ser recolzats durant el procés d’adopció. És important que les vostres expectatives estiguin alineades amb el potencial de Copilot M365.

3. Desenvolupar recursos i suport personalitzat

Basant-nos en la retroalimentació dels Early Adopters, hem de crear recursos i materials de formació personalitzats per abordar les necessitats específiques. Microsoft ofereix una àmplia gamma de recursos que podem adaptar, com ara píndoles formatives, vídeos instructius i guies d’ús. A més, és important que proporcionem un espai centralitzat on els Early Adopters puguin resoldre els dubtes i consultar material rellevant.

4. Crear una xarxa de suport i col·laboració

A més d’oferir-los un punt centralitzat on puguin acudir, el suport entre els propis Early Adopters, generar un vincle de suport entre ells i facilitar espais on puguin compartir les seves experiències, millors pràctiques i consells sobre com utilitzar Copilot M365 de manera efectiva. Això pot incloure la creació de grups de discussió en un Equip de Teams, programar reunions periòdiques o establir reptes gamificats entre ells.

5. Establir mètriques d’èxit i d’avaluació continuada

Per poder avaluar si els nostres esforços estan donant els seus fruits, cal definir clarament les mètriques que utilitzarem per avaluar el progrés i l’impacte de l’adopció de Copilot M365 entre els Early Adopters. Aquests indicadors poden anar des de la taxa dutilització de la ferramenta fins a la satisfacció de lusuari o la millora en la productivitat. Hem de fer avaluacions contínues durant tot el procés per detectar millores i realitzar els ajustaments necessaris.

6. Compartir resultats i reconèixer l’esforç

Finalment, un cop els Early Adopters estiguin en marxa, hem de reconèixer la seva dedicació i esforç durant tota l’adopció. Això crearà un ambient positiu i de suport que fomentarà l’adopció contínua de l’eina a tota l’organització.

L’èxit de l’adopció de Copilot M365 rau en el compromís amb un pla d’adopció sòlid i centrat en els usuaris, convertint els Early Adopters en impulsors del canvi. És essencial generar una xarxa d’Early Adopters per instal·lar aquesta eina com a part integral del dia a dia a tota la companyia.

Elena Díaz

Change Management Consultant & Adoption Specialist a Raona – El meu objectiu principal és orientar les empreses i els seus treballadors en l’adaptació als canvis que experimenta l’organització, tant en termes tecnològics com culturals. Així mateix, acompanyar els empleats en la transició cap a l’era digital s’ha tornat fonamental, promovent l’ús adequat d’eines digitals per optimitzar-ne l’exercici i enriquir-ne l’experiència laboral.

Compartir en Redes Sociales