Search
Close this search box.
Tecnologia
Digital Workplace

SPHERE:
la intranet on l’usuari és el centre

El client i el repte: el cas d'Almirall

Almirall és una companyia farmacèutica que ofereix medicaments i dispositius mèdics a pacients de tot el món. Per això, investiga, desenvolupa, fabrica i comercialitza medicaments propis i productes de tercers en àrees amb necessitats mèdiques no cobertes. I els seus productes ja són a més de 70 països, disposa de 13 filials i compta amb una plantilla de 2.100 treballadors.

D’acord amb el seu pla estratègic, volia centrar els seus recursos a impulsar el seu creixement al camp mèdic de la dermatologia, expandir-se en països clau, ser més competitiva mentre apostava per una proximitat més gran, augmentar l’eficàcia de les seves iniciatives de desenvolupament corporatiu i I+ D i promoure una organització orientada a la qualitat i l’èxit de resultats. Tot plegat amb una cultura basada en la confiança, el lideratge personal, la innovació i el treball en equip.

Per tant, com es podia fomentar la col·laboració i el canvi de cultura a Almirall? Amb una nova intranet on els usuaris fossin els protagonistes i el veritable motor de la solució: Sphere.

Els resultats

+2.000 usuaris actius

Abans del procés de desenvolupament de Sphere, definim un espai a partir de les necessitats i els requeriments dels usuaris de l'aplicació. Ells havien de ser el centre que donés sentit a una intranet social i col·laborativa que ara ja té més de 2.000 usuaris finals.

+50 usuaris van participar en el disseny

La creació de Sphere es va basar en un procediment iteratiu: primer es van plantejar els wireframes (la informació es presenta sense disseny). Després, es van dissenyar els mockups, on els usuaris van definir el resultat en un pilot previ a la solució final.

2 premis INTRA.NET European Awards 2016

Almirall va ser guardonada amb dos premis per la intranet corporativa Sphere, en què Raona va participar en les etapes de disseny, desenvolupament i implantació, aportant el seu coneixement i experiència en solucions per a portals socials i de col·laboració.

Millora notable de la comunicació

Sphere ha estat el gran avenç a nivell comunicatiu dins Almirall. La majoria dels usuaris de la intranet treballen a diferents seus i països, i Sphere ha facilitat la fluïdesa de la informació corporativa i lintercanvi de notícies rellevants en nous formats multimèdia i amb la possibilitat doferir feedback.

Feedback positiu dels usuaris

Més del 80% de l'empresa utilitza la intranet cada dia per estar connectat i saber què passa a la companyia. Aquest és el resultat de la satisfacció dels usuaris en treballar en un entorn totalment adaptat a ells, molt accessible, i on crear i treballar en comunitats és una experiència senzilla i enriquidora.

titulo-resultados

Sphere ha aconseguit transcendir l'esperit col·laboratiu que es generava als departaments de l'empresa, i ha aconseguit una comunicació i un treball en equip més social, transparent, innovador i eficient.

“Després d’introduir Sphere hem obtingut grans beneficis com un increment de l’engagement de l’usuari amb la plataforma, l’inici d’una compartició cros del coneixement i la percepció per part de l’usuari del salt de qualitat del què es comunica i com es comunica.”
Óscar Sánchez Díaz, Collaboration Project Manager en Almirall

El camí cap a l'evolució

A l’inici del projecte, Almirall partia d’una intranet amb més de dotze anys d’antiguitat que no s’adequava al procés de canvi cultural i transformador en què la companyia estava immersa.

Des del 2012 Almirall s’organitzava en comunitats que permetien el procés col·laboratiu. Tanmateix, volien anar més enllà i agrupar les diferents fonts d’informació en un únic canal corporatiu que tingués prou capacitat per distribuir tota aquesta informació (que abans es feia per mail). Per això, Sphere es va dissenyar basant-se en dos conceptes:

Disseny centrat en l'usuari

I el segon concepte va ser el disseny centrat en lusuari. Amb la idea que, per exemple, l'usuari pogués fer seva l'aplicació, que els continguts s'ordenessin sempre des del seu punt de vista, que es permetés la col·laboració més enllà dels departaments de l'empresa i que l'usuari només tingués accés a els continguts que caldria.

Consumerització

El primer va ser la consumerització, és a dir, fer servir les eines corporatives de la mateixa manera que s'utilitzen les eines personals. Almirall volia que a Sphere els usuaris poguessin compartir, comentar, distribuir i consumir tota mena de continguts i des de qualsevol tipus de dispositiu, amb una interfície còmoda i visual com el format “board”.

Avantatges de Sphere

What’s New

A la home page els usuaris poden trobar les últimes notícies i comunicacions sobre l'empresa, on es pot comentar i donar “m'agrada” per obtenir feedback sobre els temes d'interès. A més, l'opció de slider permet als usuaris accedir a continguts personalitzats, notificacions i calendari compartit d'esdeveniments.

Collaboration

Tots els consumidors de la plataforma poden comprovar a l'instant l'última acció de cada comunitat de què formen part i accedir-hi per començar a col·laborar amb la resta de l'equip.

Content Map

És el dipòsit global de l'empresa que permet un accés fàcil a tot el catàleg de continguts de la companyia. Així, l'usuari pot personalitzar els continguts que voleu veure només arrossegar i deixar anar aplicacions a la pantalla.

User Profile

Cada usuari té un perfil públic, accessible per a qualsevol persona que formi part de la intranet. Aquest perfil inclou informació de contacte, professional i alguns camps que pot emplenar el mateix usuari, per exemple: xarxes socials, habilitats, presentació de l'usuari, etc.

Per què Raona?

La gestió del canvi sol anar desvinculada dels projectes. Quan implantem Sphere acompanyem els treballadors d’Almirall en l’aprenentatge de la nova eina, formant-los, guiant-los i tenint en compte la seva opinió per adequar la intranet al que n’esperaven.

Descarrega el case study i descobreix-ne tots els detalls.