Search
Close this search box.

Copilot adoption journey: 9 Requisits Essencials per a Implementar Copilot i Com Resoldre els 2 Majors Obstacles

Picture of Guillermo Tato

Guillermo Tato

| 14 març, 2024
Amb l’arribada de Microsoft Copilot per a M365, les empreses enfronten el desafiament d’integrar aquesta eina de manera eficient i efectiva. Aquest article desglossa els 9 requisits essencials per a desplegar Copilot en una organització i destaca els dos punts més conflictius que podrien sorgir durant la seva implementació.

Requisits Essencials per a la Implementació de Copilot en la nostra Organització

1. Llicenciament

D’entrada, és imperatiu comptar amb llicències E3 o E5 per a cada usuari que vulgui disposar de Copilot. Sobre aquestes llicències, haurem d’adquirir les pròpies de Copilot (30€/mes per usuari i un mínim de 300 usuaris). Una dada a tenir en compte és que no és possible adquirir llicències de Copilot individuals per a aplicacions específiques d’Office; s’ha d’adquirir sempre el paquet complet. Actualment només està disponible dins dels contractes enterprise i s’espera que estigui disponible per a CSP en Q4 (és a dir, abril, maig, juny de 2024).

2. Identitat en el Núvol

Les identitats d’usuari han d’estar allotjades en el núvol o sincronitzades amb el directori actiu local (onPrem) per a assegurar una integració fluida.

3. Connexions WebSockets

Les recomanacions de desplegament de M365 ja recomanaven tenir habilitades en el tenant les connexions de Websockets però no eren imprescindibles (encara que podien arribar a afectar la connectivitat de Teams, SharePoint o OneDrive). A partir d’ara tenir habilitada aquesta opció en el nostre tenant es converteix en un requisit bastant imprescindible ja que és el mecanisme clau per a mantenir una connexió estable i poder realitzar consultes als ja esmentats Teams, SharePoint i OneDrive.

4. Aplicacions de M365

Per al funcionament de Copilot, es requereix l’última versió del paquet Office excepte en el cas de Teams, on funcionarà tant en la versió nova com en la clàssica, encara que la nova versió ens oferirà millor estabilitat i funcionalitats avançades.

5. Microsoft Teams

Dins de l’entorn de Teams, s’han d’habilitar les transcripcions i assegurar l’accessibilitat  d’aplicacions de Microsoft dins de Teams per a aprofitar completament les capacitats de Copilot. La capacitat de Copilot per a resumir, interpretar i destacar moments clau en els meetings de Teams passa per habilitar les transcripcions automàtiques de reunions.

6. Experiències Connectades

Es tracta d’un component del paquet de M365 que ens ofereix funcionalitats de Segon nivell en el paquet office com el dissenyador automàtic de PowerPoint o el traductor de Word. A partir d’ara, haurem d’assegurar-nos que aquestes experiències connectades estan habilitades en el nostre entorn ja que és requisit imprescindible perquè Copilot pugui funcionar dins del paquet Office.

7. OneDrive i SharePoint

Òbviament, si volem treure tot el potencial a tenir un LLM connectat a les nostres dades empresarials, haurem de tenir la informació corporativa accessible per a Copilot. Això passa per tenir desplegades i en funcionament eines com OneDrive i SharePoint. La indexació semàntica de Copilot es limita a arxius en el núvol pel que no ens servirà tenir la informació corporativa en un file Server. En aquest punt s’afegeix una derivada interessant, relativa a la Seguretat de la dada, la protecció de la identitat i la compartició. Aquests temes són extremadament rellevants (però no imprescindibles quant al seu desplegament) a l’hora d’adoptar Copilot, per a assegurar que quan un empleat realitza una consulta, aquesta solament li retorni informació sobre la qual té permisos. En tractar-se d’un punt tan delicat, el tractarem en un pròxim post, dedicat a les pràctiques recomanades per a aconseguir que l’adopció de Copilot sigui un èxit en la nostra companyia.

8. Outlook

Punt espinós, ho comentem més endavant en aquest post. D’aquesta no ens podem escapar. Avui dia, l’ús de Copilot requereix el nou Outlook, encara que hi haurà suport (limitat) per a la versió clàssica a partir de març de 2024.

9. Canals d’Actualització

És recomanable configurar el canal d’actualització actual per a suportar les actualitzacions de Copilot, que estaran disponibles en el canal d’actualització empresarial mensual a partir del 12 de desembre.

Els 2 grans reptes que hem de superar dins de la llista requisits essencials per a l’adopció de Copilot

La majoria d’aquests requisits per a la implantació de Copilot d’aquesta llista resulten senzills d’implementar per part de les organitzacions. De fet, molts dels punts ja estaran coberts per la majoria de les Organitzacions, pel simple fet d’haver desplegat M365. Però dins d’aquesta llista, hi ha dos requeriments que, per la seva criticitat a nivell funcional i d’organització d’infraestructura del departament de IT, poden resultar problemàtics:

  • Adopció de Outlook: El correcte funcionament de Copilot requereix tenir desplegada l’última  versió de Outlook, almenys de moment. Això pot ser un problema ja que en moltes organitzacions encara no s’ha fet aquest pas, i el fet que sigui una plataforma tan nova, que ha donat fins i tot alguns problemes als usuaris, fa que les grans organitzacions estiguin receloses de realitzar el seu desplegament de manera massiva.
  • Gestió d’Actualitzacions: Copilot requereix que la gestió d’actualitzacions corporatives es realitzi a través de System Center i en el canal actual o en el d’actualització empresarial mensual (a partir de desembre de 2023). Això pot ser un gran problema, encara que intentant-ho veure pel costat positiu, pot ser una bona oportunitat per a plantejar una transició a Intune o l’execució d’actualitzacions directament des del núvol.

Conclusió i Perspectiva Futura

La implementació de Copilot és només el principi. La preparació adequada i la resolució proactiva de problemes són essencials per a una adopció reeixida. En futurs lliuraments, aprofundirem en com les pràctiques recomanades en seguretat, gestió d’identitat i compartició de dades poden reforçar encara més l’èxit de Copilot en la nostra organització.

Si vols saber com la Intel·ligència Artificial pot integrar-se i donar un impuls a la teva empresa, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.
    Guillermo Tato

    Més de 10 anys d’experiència en processos de transformació digital, treballant en diversos rols dins del procés de creació de solucions; des del desenvolupament fins a la venda, passant per la consultoria, l’anàlisi funcional i fins i tot els processos de gestió del canvi.

    Compartir en Redes Sociales