Search
Close this search box.

Excel: L’eina Low Code per Excel·lència

Picture of David Solsona Font
David Solsona Font
| 22 maig, 2024

Es pot considerar Excel Low Code?

Sovint no es reconeix Excel com una eina Low Code, però, mereix ser destacada com a tal. La flexibilitat dExcel ha permès als usuaris realitzar tasques complexes com la captura dinformació, el maneig dalgorismes i la generació dinformes sense necessitar habilitats avançades de programació. Això converteix l’usuari en un Citizen Developer, algú que, sense ser programador, utilitza eines Low Code per crear solucions de negoci.

Excel: El frontal preferit per a la captura de dades

Excel brilla com una interfície per a la captura de dades, en particular amb matrius dinformació. Per mantenir l’organització i l’eficiència, és essencial anomenar cada cel·la individual i estructurar dades matricials en taules clarament definides.

Seguretat i control a Excel

És crucial protegir els fulls d’Excel perquè els usuaris puguin modificar les dades, però no l’estructura subjacent. Això garanteix la integritat del document i preveu errors o manipulacions no autoritzades.

Millorant l’eficiència amb PowerQuery

PowerQuery és una eina poderosa per al tractament de dades dins de l’Excel. Tot i que les fórmules tradicionals i la funció BuscarV són útils, PowerQuery ofereix una manera més avançada i eficient de preparar i analitzar dades per al seu ús final a PowerBI.

Emmagatzematge eficaç a SharePoint

Desar fitxers d’Excel al SharePoint i utilitzar metadades adequadament facilita la integració i l’anàlisi de dades de múltiples fitxers. PowerQuery es converteix en una eina essencial en aquest procés.

Creació i ús de plantilles a Excel

La creació de plantilles personalitzades i el seu emmagatzematge al SharePoint, combinat amb l’ús de PowerAutomate per dirigir el flux de treball i compartir enllaços, optimitza el procés col·laboratiu dins de l’empresa. Això s’ha de fer sempre sota les directrius de la política de seguretat de l’empresa i mai no s’han d’enviar arxius d’Excel com a adjunts a correus electrònics per evitar riscos de seguretat.

Mentre que l’Excel no es recomana per a totes les solucions de negocis, identificar quan i com pot ser útil permetrà a les empreses aprofitar al màxim aquesta eina sense caure en els inconvenients que podrien sorgir del seu ús inadequat.

Vols conèixer més detalls sobre com pots fer servir l’eina Excel a LowCode? Parlem!
    David Solsona Font

    Ajudo empreses a digitalitzar els seus processos de negoci aprofitant al màxim Microsoft 365 i Power Platform, fusionant la meva passió per la tecnologia amb la satisfacció de cobrir necessitats empresarials.

    Compartir en Redes Sociales