Search
Close this search box.

Intranet Corporativa: Definició, Usos i Beneficis. La Solució per a la teva Empresa

Picture of Alexis Montañés
Alexis Montañés
| 3 juny, 2024

Al món empresarial actual, l’eficiència i la comunicació efectiva són claus per a l’èxit. Una Intranet Corporativa no és només una eina tecnològica; és un pilar fonamental per al creixement i la gestió eficient de qualsevol empresa, independentment de la seva mida. A continuació, explicarem el concepte d’intranet corporativa, explorant-ne les característiques, les funcionalitats i els beneficis reals que pot aportar a la seva empresa.

Què és una Intranet Corporativa?

Una Intranet Corporativa és una xarxa interna privada dissenyada exclusivament per a membres d’una organització. Funciona com un ecosistema digital tancat, accessible únicament a empleats autoritzats, a través del qual poden accedir a informació, comunicar-se i col·laborar de manera eficient i segura.

Què ha de tenir una intranet duna empresa?

Una intranet efectiva ha d’incloure:

 • Seguretat i Privadesa: Amb protocols de seguretat robusts per protegir la informació sensible.
 • Interfície Intuïtiva: Facilitat d’ús per garantir que tots els empleats puguin navegar i fer servir la intranet sense problemes.
 • Personalització: Capacitat per adaptar-se a les necessitats específiques de cada departament i usuari.
 • Integració: Capacitat per integrar-se sense problemes amb altres eines i sistemes utilitzats per lempresa.
 • Accés Remot: Disponibilitat per accedir des de qualsevol lloc, vital per a models de treball remot o híbrid.

Per què la teva empresa necessita una Intranet Corporativa?

La intranet corporativa no és un luxe, sinó una necessitat a l’entorn empresarial modern. Les raons per a la seva implementació són diverses:

 • Centralització d’informació: Crea un punt d’accés únic per a tota la informació i documents importants, eliminant sitges d’informació.
 • Comunicació millorada: Facilita una comunicació clara i directa entre tots els nivells de l’organització.
 • Col·laboració Transversal: Fomenta la col·laboració entre diferents departaments, cosa que pot conduir a una innovació i eficiència millorades.
 • Eficiència en els processos: automatitza i agilitza els processos, reduint el temps i els recursos necessaris per a tasques rutinàries.

Com funciona una Intranet Corporativa?

La intranet corporativa es basa en una sèrie de components tecnològics:

 • Servidors i Emmagatzematge: Ja sigui al núvol o als servidors físics, la intranet emmagatzema i gestiona grans quantitats de dades.
 • Programari d’Intranet: Un conjunt de programes que permet la creació, la gestió i la distribució de continguts i recursos dins de la intranet.
 • Permisos d’usuari: Cada empleat té un conjunt específic de permisos, cosa que assegura que només accedeixin a la informació rellevant per al seu rol.
 • Accés i Autenticació: Els empleats accedeixen a la intranet a través de credencials segures, cosa que garanteix la protecció de les dades.

Diferències entre Intranet i Extranet

La comprensió de les diferències entre Intranet Extranet és fonamental en el context corporatiu. Mentre la Intranet està dissenyada per a l’ús exclusiu intern dels empleats de l’empresa, proporcionant un entorn segur per a la gestió d’informació, l’Extranet amplia el seu abast a usuaris externs com a clients i proveïdors. Les diferències clau inclouen:

 • Nivell d’accés: La Intranet ofereix accés complet als empleats, facilitant la gestió interna, mentre que l’Extranet proporciona un accés més limitat a usuaris externs per a col·laboracions específiques.
 • Seguretat: La Intranet sol comptar amb protocols de seguretat més estrictes, atès el seu ús intern i la sensibilitat de la informació que maneja. D’altra banda, l’Extranet ha d’equilibrar l’accessibilitat amb la seguretat i protegir les dades compartides sense comprometre la integritat de la xarxa corporativa.
 • Funcionalitat i Abast: La Intranet se centra en la comunicació i la col·laboració interna, mentre que l’Extranet s’utilitza per compartir informació específica amb entitats externes, facilitant operacions comercials i col·laboració externa.

Usos de la Intranet Corporativa

La Intranet Corporativa es destaca per la seva versatilitat, servint múltiples propòsits dins d’una organització:

 1. Comunicació Interna Millorada: La intranet serveix com a canal centralitzat per a anuncis, polítiques i actualitzacions, assegurant que tots els empleats estiguin informats i alineats amb els objectius de l’empresa.
 2. Gestió Eficient del Coneixement: Proporciona una plataforma per compartir i gestionar el coneixement, incloent-hi manuals, procediments i millors pràctiques.
 3. Col·laboració i Gestió de Projectes: Facilita la col·laboració en projectes, permetent als equips treballar junts de manera efectiva, independentment de la ubicació geogràfica.
 4. Automatització de Processos de RH: Des de la gestió de vacances fins als processos d’incorporació, la intranet pot automatitzar i simplificar nombroses funcions de recursos humans.

Beneficis de la Intranet Corporativa

Els beneficis d’implementar una Intranet Corporativa són clars i variats:

 • Millora de la productivitat: En centralitzar la informació i els recursos, es redueix el temps perdut en la cerca d’informació.
 • Optimització de Processos: Automatitza tasques rutinàries, permetent als empleats centrar-se en activitats de més valor.
 • Foment de la Cultura Corporativa: Una intranet ben dissenyada pot ser un vehicle poderós per enfortir la identitat i els valors de l’empresa.
 • Suport per a la Presa de Decisions: En proporcionar fàcil accés a dades i anàlisis, la intranet ajuda en la presa de decisions informades.

Una Intranet Corporativa no és només una eina de tecnologia de la informació; és un actiu estratègic que millora la comunicació, col·laboració i eficiència operativa. La seva implementació no només modernitza la infraestructura de TI d’una empresa, sinó que també potencia la seva cultura, innovació i competitivitat al mercat. A Raona, entenem la importància d’una solució d’intranet personalitzada que s’alineï amb els objectius específics. Contacti’ns per descobrir com la nostra experiència i serveis poden ajudar a transformar la seva organització amb una intranet corporativa a mida.  Alexis Montañés

  Especialista en Digital Marketing enfocat a la innovació i els resultats. Apassionat per connectar amb audiències i generar valor mitjançant anàlisis de dades i campanyes creatives. Prioritzo una comunicació efectiva com a objectiu principal de qualsevol estratègia de digital màrqueting. Compromés amb el creixement sostenible de la marca i l’adaptació a les darreres tendències.

  Compartir en Redes Sociales