Search
Close this search box.

La revolució en la Gestió Pública

Picture of Sergi Castañé

Sergi Castañé

| 12 març, 2024

La Experiència del OneLake amb la Diputació de Barcelona

Davant el repte de dades fragmentades en múltiples portals i aplicacions, la Diputació de Barcelona ha adoptat OneLake de Fabric, transformant radicalment la gestió i anàlisi de dades. Aquesta solució innovadora ens permet centralitzar dades disperses, facilitant l’accés i l’anàlisi integrada mitjançant Power BI. Amb l’objectiu de crear índexs com el Mesura DEL per al Desenvolupament Econòmic Local, aquesta experiència marca un abans i un després en la nostra capacitat de respondre als reptes amb decisions basades en dades. Dirigit a tècnics i polítics, aquest post explora com hem aconseguit una visió global i detallada per afrontar els desafiaments de l’administració pública amb eficiència i innovació.

Un dels principals obstacles al qual s’enfronta l’administració pública en l’era digital és la fragmentació del coneixement. Actualment, disposem de diverses fonts de dades que romanen aïllades entre si, dificultant la creació d’una visió integrada i global. D’una banda, tenim els dades de transparència centralitzades pel Consorci AOC, que recopila informació essencial però aïllada. Per una altra, les dades generades per l’administració general de l’Estat, com ara les de l’INE, la Seguretat Social, entre d’altres, ofereixen una visió parcial del panorama. A això s’afegeixen les dades recollides per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Idescat o els diferents departaments i observatoris, així com la informació específica que cada administració pública té en aplicatius especialitzats. Aquesta dispersió de dades, lluny de facilitar, limita la nostra capacitat per obtenir una comprensió completa dels escenaris i desafiaments actuals, ja que la falta d’integració impedeix l’explotació conjunta de la informació disponible.

Davant aquest escenari de fragmentació dades, OneLake de Fabric emergeix com la solució clau per a la centralització i integració de dades en l’administració pública. Aquesta plataforma avantguardista està dissenyada per superar els obstacles de la dispersió de dades, permetent la consolidació de tota la informació rellevant en un únic “llac de dades”. Gràcies a la seva arquitectura flexible i escalable, OneLake de Fabric facilita l’accés unificat a les dades de diferents fonts, incloent dades de transparència, estadístiques estatals, informació regional, i registres locals. Això no només optimitza els processos de recollida i anàlisi de dades, sinó que també potencia la capacitat de l’administració per generar indicadors sintètics i insights accionables. Amb OneLake, la barrera que suposava la fragmentació de dades es transforma en una oportunitat per a la innovació i l’eficiència, obrint la porta a una gestió basada en dades més coherent, precisa i, sobretot, informada.

La implementació de OneLake de Fabric, conjuntament amb el poder analític de Power BI, ha marcat un abans i un després en la manera com la Diputació de Barcelona gestiona i analitza les seves dades. Aquest avenç ens ha permès:

  1. Desenvolupar mecanismes visuals avançats, facilitant la comparació fluida d’indicadors i dimensions de manera dinàmica. La creació d’índexs sintètics específics per a diferents àmbits ha estat crucial, permetent no només comparar territoris entre si sinó també observar la seva evolució al llarg del temps. Això ha obert noves vies per establir estratègies diferenciades i fonamentades en la presa de decisions.
  2. Millorar significativament l’accessibilitat de la informació, integrant metodologies i guies de navegació intuïtives en cada pàgina dels nostres informes. Això ha democratitzat l’accés a les dades, assegurant que tot tipus de públics, independentment del seu nivell d’expertesa tècnica, puguin entendre i utilitzar la informació proporcionada per als seus propòsits específics.
  3. Implementar anàlisis territoral avançats, que ens han permès territorialitzar indicadors de forma precisa. A través d’aquests anàlisis, hem pogut, per exemple, calcular els temps mitjans d’accés a la xarxa de transports i desenvolupar índexs d’accessibilitat per territori. Aquest nivell de detall en l’anàlisi geogràfic és fonamental per entendre les necessitats específiques de cada àrea i dissenyar polítiques públiques més efectives.


En un present pròxim, la integració de la intel·ligència artificial en l’anàlisi de dades canviarà la manera com interactuem amb grans volums d’informació. Amb models de dades ben estructurats dins de plataformes com OneLake de Fabric, es fa possible l’explotació de dades a través d’interfícies conversacionals avançades, similars a aquest xat. Aquesta evolució tecnològica ens permet no només formular preguntes complexes i rebre respostes en temps real, sinó també visualitzar gràfics, taules i altres representacions gràfiques directament des del model de dades.

La capacitat per a un sistema basat en IA de connectar-se directament amb un model de dades, interpretar les consultes de l’usuari, i generar visualitzacions dinàmiques i insights accionables representa un canvi significatiu en el tractament de la informació. Això facilita una presa de decisions més àgil i informada, permetent als usuaris, tant tècnics com no tècnics, explorar i comprendre millor les dades.

Aquesta aproximació conversacional a l’anàlisi de dades no només millora l’accessibilitat i la comprensió de les dades per a una àmplia gamma d’usuaris, sinó que també obre la porta a noves formes d’interacció amb les dades que fins ara eren inimaginables. En el present pròxim, veurem com aquestes tecnologies continuen evolucionant, fent que l’explotació de models de dades complexos sigui tan senzilla com mantenir una conversa.

Vols conèixer més detalls sobre aquest tema? Parlem!
    Sergi Castañé

    Data Analyst, especialista en PowerBI i #dataviz amb habilitats en anàlisi econòmica i polítiques públiques. Consultor en data amb experiència en projectes d’anàlisis, creació de panells d’indicadors i visualitzacions per a ajudar en la presa de decisions basades en dades.

    Compartir en Redes Sociales