Search
Close this search box.

Maximitzant l’adopció digital: Estratègies per fomentar la col·laboració i sinèrgies interdepartamentals

Picture of Alejandra Jiménez Alba
Alejandra Jiménez Alba
| 3 juny, 2024

L’adopció digital és un procés que implica no sols la incorporació de noves tecnologies, sinó també un canvi cultural i organitzatiu. Segons un estudi de McKinsey, les empreses que adopten la digitalització de manera integral poden augmentar els seus ingressos fins a un 40% i reduir els seus costos fins a un 30%. Tanmateix, per aconseguir aquests resultats, cal crear una cultura de sinergia que faciliti la col·laboració interdepartamental. La col·laboració interdepartamental no és només una estratègia; és l’essència mateixa de com prosperen les empreses en la intersecció de la innovació i l’eficàcia operativa. Obstacles com la manca de comunicació, la resistència al canvi i les visions aïllades poden generar friccions i pèrdua d’oportunitats. És crucial crear una cultura que faciliti el flux dinformació, lintercanvi didees i el treball en equip.

En aquest article descobrirem estratègies pràctiques per, a més de trencar les barreres organitzatives, podem forjar connexions sòlides que potenciïn l’adopció digital de manera integral.

Connectant objectius: Una visió compartida per a l’èxit digital

L’alineació estratègica implica no només comprendre els objectius de cada departament, sinó també integrar-los en una visió compartida que abasti tota l’organització. Això impedeix que cada àrea persegueixi les seves metes de manera aïllada i garanteix que l’adopció digital contribueixi a aconseguir els objectius comercials més amplis. Crear aquesta connexió profunda és essencial perquè cada membre de lorganització vegi el valor agregat de la transformació digital.

Col·laboració interdepartamental: Trencant sitges per maximitzar impacte

La fragmentació dels departaments a “sils” pot resultar en un flux limitat d’informació i una manca de comprensió entre àrees. Fomentar la col·laboració interdepartamental implica enderrocar aquests murs, permetent que les diferents habilitats i perspectives es complementin entre si. Aquest enfocament integrat no només millora l’eficiència operativa, sinó que també crea un entorn on la confiança i el suport mutu són elements fonamentals i creen un ambient de confiança i aprenentatge.

Comunicació estratègica: Impulsant el canvi digital amb claredat

La comunicació estratègica no és simplement informar, sinó inspirar i alinear tots els membres de l’equip amb la visió de la transformació digital. La transparència garanteix que els empleats comprenguin no només el “què” i el “com” del canvi, sinó també el “per què”. Una comunicació bidireccional significa que els líders escolten les preocupacions i els suggeriments dels empleats, creant un diàleg que enforteix el compromís i la participació.

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash

Aquestes són algunes de les estratègies que podem implementar per fomentar la col·laboració interdepartamental i potenciar l‟adopció digital. Des de Raona, treballem per garantir que el canvi sigui significatiu i notori en la cerca d’una transformació digital completa. La nostra experiència ens diu que, a més, cal abastar camps com:

Creació d’equips multidisciplinaris per potenciar les sinergies: Els equips multidisciplinaris no són només una barreja d’habilitats tècniques i no tècniques, sinó també una fusió de perspectives i enfocaments. Aquests equips es converteixen en catalitzadors per al canvi, abordant problemes des de diverses òptiques i actuant com a impulsors de la innovació. El seu paper no només és crucial en la implementació de solucions tecnològiques, sinó també en la construcció de ponts entre diferents àrees de l’organització.

Capacitació contínua per desenvolupar competències d’èxit: La capacitació constant no només actualitza els departaments amb les darreres tendències digitals, sinó que també fomenta una mentalitat d’aprenentatge continu. A Raona, personalitzem la formació segons les necessitats de cada àrea, assegurant que els empleats adquireixin habilitats específiques i rellevants. Això no només se centra en eines tecnològiques, sinó que també aprofundeix en la comprensió de com contribueixen al panorama general de l’empresa, enfortint així la seva capacitat per adaptar-se al canvi.

Mesurar i avaluar per a una col·laboració òptima: Establir mètriques a l’adopció digital no només quantifica el nostre avenç, sinó que enforteix la col·laboració entre departaments. En definir indicadors específics, alineem objectius i creem una comprensió compartida. Avaluar l‟impacte global destaca contribucions individuals i promou una cultura de celebració col·lectiva de l‟èxit. El mesurament constant fomenta la transparència i responsabilitat, consolidant la col·laboració en la nostra transformació digital.

A la travessia cap a l’adopció digital, queda clar que no es tracta només d’incorporar tecnologies, sinó de modelar la cultura organitzativa. En conrear la sinergia interdepartamental a través d’una visió compartida, comunicació estratègica i col·laboració, estem construint ponts cap a una transformació holística. Trencar les barreres no és només una crida a l’acció, sinó un pas decisiu cap a una empresa àgil, adaptativa i plenament immersa a l’entorn digital. ¡L’evolució està en marxa!

Alejandra Jiménez Alba

Change Management & Adoption Specialist Consultant a Raona Guiar les empreses i els seus empleats en els canvis soferts a l’organització tant a nivells tecnològics com culturals són els meus principals objectius, així com acompanyar l’empleat en l’adopció digital, fomentar bones pràctiques de l’ús d’eines digitals per aconseguir un ús eficient i millorar lexperiència dels empleats.

Compartir en Redes Sociales