Search
Close this search box.

Microsoft Azure per a la teva empresa: Què cal saber?

Picture of Jordi Esteve Rojas Alcayaga
Jordi Esteve Rojas Alcayaga
| 31 maig, 2024

Microsoft Azure és una plataforma de serveis al núvol amb més de 200 productes, dissenyada per crear, executar i administrar aplicacions en múltiples entorns, tant locals com al núvol, utilitzant les teves eines i marcs preferits.

Què és Microsoft Azure?

Microsoft Azure és una plataforma de serveis al núvol amb més de 200 productes, dissenyada per crear, executar i administrar aplicacions en múltiples entorns, tant locals com al núvol, utilitzant les teves eines i marcs preferits.

Com funciona Azure

Al portal Microsoft Azure, podeu configurar fàcilment els serveis que necessiteu amb uns pocs clics. Utilitzant el botó [New +], tries la regió del datacenter i el tipus de servei. Per exemple, en crear una màquina virtual, seleccioneu el tipus de màquina (com Windows Server 2016 Datacenter) i configureu les seves característiques (espai de disc, RAM, etc.), a més de definir un nom d’usuari i contrasenya per a l’accés.

Azure ofereix serveis d’infraestructura (IaaS: emmagatzematge, xarxes, màquines virtuals) i de plataforma (PaaS: bases de dades SQL d’alta disponibilitat, CMS per al desenvolupament web, backend per a aplicacions mòbils). És compatible amb diverses tecnologies com a bases de dades Oracle, Linux, PHP, iOS, MySQL, Android, entre altres.

Aquests serveis garanteixen una disponibilitat del 99.99%, amb compensacions en cas de fallades superiors, i compten amb certificacions de seguretat i protecció de dades. A més, és la primera plataforma cloud que compleix la certificació de conformitat de l’Esquema Nacional de Seguretat en categoria alta.

Per a què serveix Microsoft Azure

Permet a les empreses crear, implementar i gestionar aplicacions mitjançant una xarxa global de centres de dades. Ofereix una àmplia gamma de serveis, incloent-hi emmagatzematge, bases de dades, anàlisi, xarxes i màquines virtuals, facilitant l’escalabilitat i flexibilitat necessàries per a diverses càrregues de treball i necessitats empresarials.

Avantatges Azure

Entre els principals avantatges d’utilitzar Microsoft Azure trobem:

Virtualització de màquines: Permet crear i gestionar màquines virtuals amb més rapidesa i menor latència.
Respatller de dades: Ofereix emmagatzematge i backup segur, garantint la privadesa i integritat de la informació.
Anàlisi i bases de dades: Facilita la realització danàlisis avançades i la gestió eficient de bases de dades.
Gestió de xarxes i emmagatzematge: Proporciona eines per administrar xarxes i emmagatzematge amb alta disponibilitat del 99%.
Reducció de costos: Pagament per ús, paga només per allò que realment utilitzes.
Integració amb altres plataformes: S’integra fàcilment amb Microsoft 365, teams, SharePoint i altres tecnologies de codi obert.
Escalabilitat i accessibilitat: Permet augmentar o disminuir els serveis contractats de manera senzilla.
Treball híbrid: Combina entorns locals i al núvol, aconseguint major efectivitat i seguretat.

Desavantatges Azure

Microsoft Azure, malgrat els múltiples avantatges, també presenta alguns desavantatges que les empreses han de considerar abans de la seva implementació. A continuació, es descriuen alguns dels principals desavantatges dutilitzar Microsoft Azure.

 • Complexitat de la gestió: L’àmplia varietat de serveis i configuracions pot ser complexa, especialment per a empreses sense experiència prèvia en gestió d’entorns cloud.
 • Costos inesperats: Tot i que el model de pagament per ús pot ser avantatjós, hi ha el risc d’incórrer en costos inesperats a causa de l’ús no controlat o subestimat de recursos.
 • Dependència de la connectivitat a internet: Azure requereix una connexió a internet fiable i d’alta velocitat, cosa que pot ser una limitació en àrees amb infraestructura de xarxa deficient.
 • Corba d’aprenentatge: L’adopció d’Azure pot requerir una inversió considerable de temps i recursos en capacitació del personal per gestionar i optimitzar adequadament els serveis.
 • Problemes de compatibilitat: Encara que Azure és compatible amb moltes tecnologies, algunes aplicacions heretades o específiques poden presentar dificultats dintegració.
 • Riscos de seguretat i compliment: Tot i les certificacions de seguretat, sempre hi ha un risc inherent en emmagatzemar dades sensibles al núvol, i les empreses han d’assegurar-se de complir amb totes les regulacions de protecció de dades aplicables.
 • Latència en serveis crítics: Per a aplicacions que requereixen temps de resposta extremadament baixos, la latència del núvol pot ser un problema, afectant el rendiment dels serveis crítics.

Millors pràctiques amb Microsoft Azure

Azure, com a proveïdor líder de serveis al núvol, ofereix una àmplia gamma d’eines i pràctiques recomanades per mantenir segura la teva infraestructura.

 1. Gestió d’Identitats i Accés: Utilitzeu Entra ID (abans Azure Active Directory) per controlar l’accés als vostres recursos. Implementa l’autenticació multifactor (MFA) per afegir una capa addicional de seguretat. Protegeix l’accés a les dades mitjançant accés condicional i utilitza PIM (Privileged Identity Management) per elevar els privilegis dels teus administradors només quan ho necessitin (Just-In-time).
 2. Seguretat de xarxa: Configura grups de seguretat de xarxa (NSG) per filtrar el trànsit cap ai des dels recursos d’Azure. Utilitza Azure Firewall per protegir les xarxes virtuals. Un disseny de xarxa basat en hub-and-spoke us permetrà tenir controlades les rutes i els accessos a les diferents xarxes de la vostra infraestructura, revisa el Cloud Adoption Framework de Microsoft per a un abordatge correcte. Pensa si les teves dades poden viatjar per internet (xifrat), si has d’implementar xarxes VPN o fins i tot una Express Route per impedir que les teves dades surtin a Internet.
 3. Protecció de Dades: Assegureu-vos de xifrar les vostres dades en repòs i en trànsit. Azure ofereix Transparent Data Encryption (TDE) i Azure Disk Encryption per protegir les teves bases de dades i discos. La vostra informació sempre ha de quedar xifrada. Emmagatzema les teves claus i contrasenyes de manera segura a Azure Key Vault.
 4. Monitorització i Resposta a Incidents: Implementa Azure Security Center per obtenir una visió centralitzada de la postura de seguretat dels teus recursos i per detectar i respondre a amenaces de forma ràpida. Amb Secure Score tindràs recomanacions i accions per pujar el nivell de seguretat a la teva organització. Des de Security Center podràs implementar solucions de bastionat com Defender i Sentinel per a la defensa i la detecció primerenca d’alertes.
 5. Principi de Privilegi Mínim: Assigna permisos basats en el rol mínim necessari per realitzar tasques específiques. Això redueix la superfície datac i limita el potencial dany en cas duna bretxa de seguretat. Implanta el que es coneix com a política Zero Trust començant per utilitzar els permisos RBAC (Role Base Access Control) en tots els accessos.
 6. Actualitzacions i Pegats: Mantingues els teus sistemes actualitzats amb les últimes versions i pegats de seguretat. Azure Automation et pot ajudar a gestionar les actualitzacions de les teves màquines virtuals.
 7. Respatller i Recuperació: Estableix polítiques de suport i recupera les teves dades ràpidament amb Azure Backupy Azure Site Recoveryen cas de desastres o pèrdues de dades. No t’oblidis de mantenir el teu pla de continuïtat de negoci i el teu pla de recuperació de desastres. Agilitza les proves de contingència amb aquestes tecnologies.
 8. Formació i Conscienciació: Finalment encara que no menys important: Capacita el teu equip sobre les millors pràctiques de seguretat i fomenta una cultura de seguretat dins la teva organització.

Contacta’ns per començar!

A Raona comptem amb més de dues dècades d’experiència col·laborant amb grans entitats. Hem finalitzat més de 100 projectes i assistit a 200 empreses, fet que ens converteix en la companyia més premiada en projectes d’intranet a Espanya. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us oferirem assessorament sense cap compromís.  Jordi Esteve Rojas Alcayaga

  Amb més d’una dècada d’experiència en l’àmbit de les tecnologies de la informació, m’he especialitzat en l’arquitectura de solucions en el núvol, consolidant-me com un expert en Microsoft 365 i Azure Services. Com a Sènior Cloud IT Architect, he liderat la transformació digital de nombroses organitzacions, implementant solucions de seguretat en el núvol i optimitzant la infraestructura de TU per a adaptar-se als entorns de treball moderns.

  Compartir en Redes Sociales