Search
Close this search box.

Transformant la col·laboració: Com mesurar i millorar l’adopció digital

Picture of Alejandra Jiménez Alba
Alejandra Jiménez Alba
| 3 juny, 2024

Anteriorment us vaig compartir aquest article sobre estratègies per fomentar la col·laboració interdepartamental en l’adopció digital. Avui vull aprofundir en un aspecte clau: el mesurament i l’avaluació per a una col·laboració òptima.

Quan parlem d’adopció digital, no n’hi ha prou amb implementar noves tecnologies; hem d’assegurar-nos que contribueixin efectivament als nostres objectius. És aquí on el mesurament i l’avaluació juguen un paper crucial.A la nostra travessia cap a la transformació digital a Raona, hem après que mesurar el progrés i avaluar l’impacte no només és essencial per quantificar els nostres avenços, sinó que també enforteix la col·laboració entre departaments.

Exemple Pràctic:

Imagineu que la vostra empresa implementa una nova plataforma de col·laboració en equip per millorar la comunicació i l’intercanvi d’idees entre departaments. Per mesurar la seva efectivitat, podríem establir mètriques específiques, com ara:

Nombre de projectes interdepartamentals iniciats: Quantifica lactivitat col·laborativa entre equips.

Velocitat de resposta a sol·licituds interdepartamentals: Mesura l’eficiència en la comunicació i l’intercanvi d’informació.

Millora en la satisfacció del client: avalua l’impacte final d’una millor coordinació interna.

Ara, si observem que, malgrat un augment en el nombre de projectes interdepartamentals, la qualitat de la col·laboració ha disminuït, podríem fer un pla de mitigació més detallat:

Pla de Mitigació:

Enquestes de satisfacció de l’equip: Llançar enquestes anònimes per obtenir retroalimentació directa dels empleats sobre els desafiaments específics que enfronten a la col·laboració interdepartamental. Això ens ajudarà a identificar àrees de millora i prioritzar accions correctives.

Anàlisi de processos: Realitzar una anàlisi exhaustiva dels processos de comunicació i col·laboració. Identificar possibles colls de botella, punts de fricció i àrees de millora en la implementació de la plataforma de col·laboració. Això ens permetrà optimitzar els processos existents per a una col·laboració més efectiva.

Capacitació addicional: Oferir capacitació addicional sobre com utilitzar efectivament la plataforma de col·laboració i fomentar una cultura de treball en equip. Proporcionar recursos i materials de capacitació que aborden els desafiaments específics identificats a les enquestes de satisfacció de l’equip.

Iteració i millora contínua: Implementar canvis iteratius en funció dels comentaris rebuts i fer un seguiment continu per avaluar l’efectivitat de les mesures de mitigació. Establir un procés de millora continuada que ens permeti adaptar-nos ràpidament a les necessitats canviants dels equips i millorar contínuament la nostra capacitat de col·laboració interdepartamental.

Cas real amb client a Raona:

A un equip d’experts en anàlisi de dades s’ha implementat Viva Insights, una eina de Microsoft Viva que ens permet veure com treballem tant de manera individual com per equip. Utilitzant Viva Insights, vam poder identificar que alguns membres de l’equip tenien una càrrega de reunions desproporcionada en comparació amb altres, cosa que afectava negativament la seva productivitat i satisfacció a la feina.

Problema Detectat: Alguns membres de l’equip tenien una càrrega de reunions desequilibrada, cosa que n’afectava la productivitat i el benestar.

Pla de Mitigació Implementat: Realitzem una redistribució de les reunions i establim pautes clares per a la programació de reunions que asseguressin una càrrega equilibrada per a tots els membres de l’equip. A més, oferim sessions de capacitació personalitzada sobre com gestionar de manera efectiva el temps i les reunions utilitzant Viva Insights.

En resum, mesurar i avaluar ens ajuda a mantenir-nos enfocats en els nostres objectius compartits, a ajustar la nostra estratègia segons calgui i a celebrar els èxits aconseguits junts. Estàs llest per maximitzar l’adopció digital a la teva organització? ¡L’evolució està en marxa!

Alejandra Jiménez Alba

Change Management & Adoption Specialist Consultant a Raona Guiar les empreses i els seus empleats en els canvis soferts a l’organització tant a nivells tecnològics com culturals són els meus principals objectius, així com acompanyar l’empleat en l’adopció digital, fomentar bones pràctiques de l’ús d’eines digitals per aconseguir un ús eficient i millorar lexperiència dels empleats.

Compartir en Redes Sociales