Search
Close this search box.
Infraestructures & Cloud

Gesdocument: Externalitza IT mitjançant una estratègia digital

El client i el seu repte: el cas de Gesdocument

Gesdocument és la consultora líder en serveis d’assessorament empresarial per a pimes, formada per un equip de més de 350
professionals emplaçats a oficines de Barcelona, ​​Madrid, València, Bilbao i Saragossa.

Més de 4.200 empreses confien en Gesdocument, que ajusten els serveis tradicionals a l’entorn actual, caracteritzat per la seva alta connectivitat i complexitat.

Amb presència nacional, Gesdocument aposta per la sistematització i la seguretat dels processos de treball. Això els fa destacar dins del sector, format, en gran part, per despatxos professionals petits i mitjans, amb influència local i una forma de treball tradicional.

Els resultats

+20% EMPLEATS GESTIONATS

Durant el primer trimestre del 2024, s'han incorporat nous processos de gestió al servei per atendre el gran creixement de la plantilla d'empleats en aquest període.

12 INICIATIVES DE CREIXEMENT

El 2024 s'han iniciat projectes estratègics orientats a sostenir el creixement corporatiu dotant de millors eines els empleats.

-15% INCIDÈNCIES GENERADES

S'ha reduït el volum d'incidències i sol·licituds gràcies a un enfocament proactiu en l'optimització de processos prioritzant la satisfacció de l'empleat.

“Gesdocument ha fet un salt qualitatiu amb l’externalització de l’equip d’IT, els serveis del qual han transformat l’experiència dels nostres usuaris i l’eficiència de les nostres operacions. Aquesta externalització ha potenciat la nostra capacitat operativa i tecnològica, permetent accedir a un equip especialitzat i solucions innovadores . En conjunt, hem creat un espai de col·laboració i creixement on la tecnologia impulsa la nostra visió de lideratge i excel·lència en un entorn empresarial cada vegada més competitiu i digitalitzat.”
David Quesada Navarro, Director de Tecnologies de la informació

Externalització d'IT per a una infraestructura digital àgil

Gesdocument aposta per un servei d’externalització d’IT que impulsa l’eficiència operativa mitjançant la modernització tecnològica i optimitzant els recursos. Aquestes mesures volen crear una infraestructura digital àgil, capaç d’adaptar-se a les demandes canviants del mercat i garantir escalabilitat i rendiment.

Estratègia de lideratge

Liderar el sector mitjançant una estratègia de creixement que requereix una renovació tecnològica amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la competitivitat.

Alinear objectius empresarials

Garantir que les inversions en tecnologia vagin de la mà amb els objectius comercials de l'empresa i contribueixin efectivament a assolir fites a curt termini.

Estructurar l'equip d'IT

Optimitzar l'estructura d'IT, assignar rols i responsabilitats i garantir que l'equip tingui les habilitats adequades per fer front als desafiaments tecnològics.

Avantatges Gesdocument

Un servei global de gestió d'IT

Garanteix la continuïtat del negoci, la productivitat dels empleats i la millora contínua.

Pla d'adopció als empleats

En l'ús de noves eines per garantir-ne l'adopció tecnològica.

Òptim funcionament de tota la plataforma tecnològica sota un servei gestionat

Amb 4 pilars fonamentals: evolució, adopció, automatització i seguretat.

Per què Raona?

Raona ens ha ajudat a optimitzar els nostres recursos i processos a través de l’externalització de serveis d’IT, brindant expertise i solucions per a les nostres necessitats tecnològiques.

Descarrega el case study i descobreix-ne tots els detalls.