Search
Close this search box.
Tecnologia
Communication Hub

OneK: Materialitza la cultura corporativa en eines que faciliten el treball diari

El client i el seu repte: el cas del Grup Indurken

Grupo Indukern és un grup empresarial que opera a nivell internacional al sector de la salut humana (Kern Pharma) i animal (Calier) amb el propòsit de treballar per una sola salut: One Health.

Des del seu origen el 1962, Grupo Indukern està compromès amb la societat i, mantenint-se sempre fidel als seus valors, ha sabut créixer, evolucionar, diversificar la gamma de productes i internacionalitzar-se. Així, la seva vocació d’empresa familiar i la seva aposta per la qualitat dels seus productes i serveis han permès millorar i créixer dia a dia.

El grup té la seu a Terrassa (Barcelona) i presència als principals mercats del món, tant a través d’instal·lacions pròpies com de filials i distribuïdors. La seva activitat cobreix des del desenvolupament del producte fins a la seva fabricació i comercialització i arriba a facturar 355 milions d’euros l’any 2022.

Tot i això, amb més de 1.400 empleats a tot el món, els canvis organitzatius i la diversitat de perfils requerien una nova experiència de comunicació i interacció amb l’actualitat corporativa que connectés amb tots els empleats. Com podien aconseguir-ho? Mitjançant un Digital Workplace amb Intranet i aplicació mòbil focalitzat a la comunicació interna, dissenyat per als empleats i amb l’objectiu de crear una visió compartida de la cultura corporativa i facilitar l’accés a tot el contingut: OneK.

Els resultats

600 visitants únics diaris

Els empleats accedeixen als continguts de manera habitual i recurrent per conèixer l'actualitat de l'empresa.

62% de notícies amb interacció

Els empleats participen en la comunicació interna i generen interaccions amb els continguts aportant-ne el punt de vista.

500 documents corporatius

Les diferents àrees del grup poden publicar i compartir documents amb la resta de l'organització de manera fàcil i accessible per a tothom.

Accés del 88% dels empleats

Accedir al contingut a través del mòbil facilita la visualització als empleats que treballen sense ordinador.

1r Premi a la “Millor campanya de comunicació interna”

OneK, el Modern Workplace de Grup Indukern, ha estat el guanyador del certamen Intranet Reloaded 2023 a Berlín.

Comunicació 360

La connexió directa i bidireccional amb tots els empleats facilita una comunicació interna atractiva i rellevant pel seu dia a dia.

“Comunicar els empleats és un repte diari que requereix perseverança i imaginació. Per això, comptar amb eines modernes que t’ho posin fàcil és imprescindible. A Grupo Indukern hem fet un gran salt per regenerar una cultura compartida i continuarem desenvolupant la comunicació com a pilar fonamental per fomentar l’orgull de formar part d’una empresa líder i innovadora.”
Alba Alagón, Mànager de Comunicació de Grup Indukern

Connectar amb els empleats

L’existència de diverses marques al grup i els canvis organitzatius no permetien fomentar una identitat corporativa compartida. Això, juntament amb la dificultat d‟accés dels empleats de producció que treballaven sense ordinadors i la difusió d‟informació dispersa, exigia una comunicació multicanal capaç de generar sentiment de pertinença i posar en valor l‟experiència acumulada. Per això, era important:

Unificar l'employee experience

Oferir la mateixa experiència de contingut i interacció en ordinador i mòbil per fer més accessible la informació a tothom.

Crear sentiment de pertinença

Exposar la visió i els valors del grup de manera atractiva per incrementar l'orgull i el reconeixement dels èxits corporatius.

Donar autonomia als empleats

Posar tota la informació necessària per al dia a dia a l'abast dels empleats i potenciar la simplicitat i l'agilitat a la feina diària.

Avantatges de OneK

Acceleradors per a Microsoft 365

Potencien la plataforma i aporten millores que s'implanten de manera ràpida.

Communication Hub

Facilita la comunicació interna amb funcionalitats i estadístiques dissenyades per arribar a l'empleat.

App mòbil corporativa

Un entorn B2E amb tot el contingut fonamental accessible des del mòbil.

Modern Intranet

Acceleradors que milloren l'experiència i la usabilitat de Sharepoint per convertir-lo en el centre del contingut corporatiu.

Per què Raona?

L’enfocament User Centric dels acceleradors de Raona encaixava amb la visió que Grupo Indukern volia per al nou Digital Workplace. D’aquesta manera, Raona ha ajudat a crear un Workplace per als empleats que els faciliten la feina i els permetin estar connectats.

Descarrega el case study i descobreix-ne tots els detalls.