Search
Close this search box.
Digital Workplace

Portal Universal: Comunicació i tecnologia motors del canvi cultural

El client i el seu repte: el cas de Mutua Universal

Mutua Universal és una associació voluntària d’empreses que des del 1907 i sense ànim de lucre, ofereix cobertura sanitària als treballadors i les empreses davant de qualsevol eventualitat.

La seva missió és vetllar per la salut i el benestar de les empreses mutualistes, gestionant els serveis i les prestacions amb rigor i excel·lència, estant compromesos amb la societat i la sostenibilitat del sistema.

El 2022, la xifra de persones treballadores protegides i adherides se situa a 1.638.3631 i el nombre d’empreses associades és de 157.985, mentre que els centres d’assistència de Mutua Universal han rebut 1.465.476 visites i s’han realitzat 513.909 sessions de rehabilitació i 12.975 consultes de telemedicina.

Els resultats

22.000 Reaccions dels empleats

Les prop de 500.000 visualitzacions de les comunicacions el 2023 han generat una gran interacció, mostrant l'interès i la interacció generada internament.

2,3 Milions de visites

Els 2.500 visitants únics de la Home del Portal Universal han accedit aquest any una mitjana de 5 vegades diàries per consultar novetats i buscar contingut.

300k cerques de contingut

El cercador ràpid i l'avançat han demostrat ser la manera més útil de consultar el contingut disponible, ja siguin documents, persones o aplicacions.

910 Comunicacions el 2023

S'han publicat més de tres informatius diaris, entre generals i per comunitats específiques, que han arribat a més de 2.500 empleats en total.

Premi IMm 2023 a la Transformació Cultural

Portal Universal, el Digital Workplace de Mutual Universal ha estat el guanyador de la categoria “Millor empresa impulsora del canvi de Transformació Cultural” en el marc del lliurament dels Premis IMm de Gestió del Canvi 2023.

Orientat a l'usuari

L'enfocament User Centric dels acceleradors de Raona és clau per crear un Digital Workplace focalitzat en les vostres necessitats i que us ajudi a desenvolupar les vostres capacitats.

“Apostar per la comunicació com un dels pilars bàsics de l’Experiència de l’Empleat ens focalitza a estar a prop dels seus interessos i fer una escolta activa que ens permeti liderar un canvi cultural proper a tots.”
Eulàlia Feliu, Comunicació Interna

Modern Workplace by Raona

Mútua Universal, conscient de la transformació necessària de les organitzacions a l’era digital, advoca per tenir un Digital Workplace que potenciï la col·laboració, productivitat, comunicació i transparència i, sent la cultura digital un dels facilitadors clau, avançar cap a un espai social que permeti materialitzar la cultura corporativa entre els empleats.

Comunicació focalitzada

El nou entorn de comunicació interna permet visibilitzar les novetats corporatives, però també segmentar els continguts per comunitats de temàtiques d'interès.

Intranet social participativa

La possibilitat d‟interactuar amb els continguts mitjançant comentaris i reaccions potencia el feedback i l'aposta per una generació de continguts oberta.

Centre de contingut i cerca

Totes les aplicacions, continguts i documents de la Intranet són fàcilment accessibles i localitzables per fer les accions necessàries àgilment.

Avantatges Mútua Universal

Acceleradors per a Microsoft 365

Estenen el potencial de la plataforma aportant millores que s'implanten ràpidament

Communication Hub

Centre de la comunicació interna, compta amb funcionalitats i estadístiques pensades per arribar a l'empleat

App mòbil corporativa

Un entorn B2E que porta tot el contingut rellevant al mòbil per no perdre's res important.

Modern Intranet

Acceleradors que milloren l'experiència i la usabilitat de Sharepoint, convertint-lo en el centre del contingut corporatiu.

Per què Raona?

Raona ens ha acompanyat per crear un Workplace dinàmic que facilita la feina diària i ens permet estar connectats. Escoltar l’opinió dels empleats és tan important com comunicar bé, i ara tenim canals per fer-ho.

Descarrega el case study i descobreix-ne tots els detalls.