Search
Close this search box.

Punts clau per implementar una estratègia IA exitosa a la teva companyia

Picture of Guillermo Tato
Guillermo Tato
| 11 juliol, 2024

Punts clau per aconseguir una companyia impulsada per la IA: framework d’adopció IA 

  1. Procés de IA Discovery: Permet identificar i validar escenaris de negoci on la IA generativa té un impacte positiu. A partir d’aquesta identificació, s’estableix un full de ruta per a la seva implementació.
  2. Passar de la PoC a producció: Abans de plantejar-nos grans projectes d’implantació de la IA en els nostres processos corporatius, haurem sempre de testejar-los. Els sistemes de IA són complexos, com ho són els nostres processos corporatius, per la qual cosa és vital invertir primer en petites proves de concepte o MVP, que ens permetin validar la tecnologia, i sobretot, validar que aquesta, aplicada a un cas d’ús concret dins del nostre negoci, aporta valor. És a partir d’aquest moment, quan ha quedat demostrat el ROI d’aplicar aquesta tecnologia en un procés concret, quan podrem plantejar-nos la pujada d’aquesta tecnologia a un procés productiu. 
  3. Arquitectura de referència: L’arquitectura de referència ens permetrà donar sentit i coherència a tots els punts esmentats anteriorment. Es tracta de la creació d’un marc de desenvolupament que ens ofereix un govern total de la IA i sobre el qual construirem totes les nostres solucions, permetent una fàcil interacció entre models i tecnologies, accelerant-ne el desenvolupament. Els avantatges que ofereix disposar d’una arquitectura de referència són les següents: 

a. Centralització i accessibilitat: L’arquitectura permet consolidar les dades de diferents fonts en un únic repositori centralitzat, facilitant l’accés i la gestió d’aquestes. Això redueix la redundància, evita duplicitats i assegura que tots els models i tecnologies treballin amb dades actualitzades i consistents. 

b. Qualitat i governança de dades: Implementa mecanismes per assegurar la qualitat de les dades mitjançant processos automàtics de neteja, validació i estandardització. A més, facilita la governança de dades, permetent la traçabilitat, l’auditoria, la gestió de sol·licituds per part dels equips de negoci i el compliment de normatives i polítiques internes. 

c. Interoperabilitat: Gràcies a l’estandardització de formats i protocols, l’arquitectura permet una fàcil integració i comunicació entre diferents sistemes i plataformes. Això assegura que les dades puguin ser compartides i utilitzades de manera eficient per diferents models i línies de negoci. 

d. Seguretat i privacitat: Incorpora mesures avançades de seguretat per protegir les dades contra accessos no autoritzats i ciber amenaces. A més, assegura el compliment de les normatives de privacitat i protecció de dades, garantint que la informació sensible sigui gestionada adequadament. 

e. Optimització del rendiment: Utilitza tecnologies avançades d’emmagatzematge i processament que permeten gestionar grans volums de dades i fer anàlisis complexes en temps real. Això millora el rendiment i la capacitat de resposta dels sistemes, facilitant la presa de decisions basades en dades. 

f. Elasticitat i escalabilitat: L’arquitectura està dissenyada per escalar automàticament en funció de la demanda, ajustant els recursos utilitzats per al processament i emmagatzematge de dades. Això assegura un ús eficient dels recursos i permet gestionar pics de demanda sense comprometre el rendiment. 

g. Productivitat i eficiència: Proporciona eines i frameworks que faciliten el desenvolupament, prova i desplegament de models de IA, assegurant que aquests puguin accedir i utilitzar les dades de manera eficient. Això accelera el cicle de vida del desenvolupament de models i permet una ràpida adaptació a canvis en els requisits de negoci. 

h. Gestió de costos d’infraestructura: L’arquitectura autoescala, permetent que els costos s’ajustin a l’ús. És elàstica i es redueix quan hi ha poca demanda. 

i. Observabilitat: Capacitat de monitorar, entendre i optimitzar contínuament el rendiment, la qualitat i la seguretat dels sistemes. Permet treure respostes i conclusions, que són fonamentals per poder corregir i millorar el model de manera constant. 

j. Independitzar processos de negoci d’artefactes tecnològics: Estandardització de com fer accions concretes aïllant els processos de la tecnologia sobre la qual han d’executar. 

 

 

4. Centre d’Excel·lència IA (CoE IA): El Centre d’Excel·lència en IA generativa és l’organisme que lidera la innovació i adopció en tecnologies de IA, liderant i portant a terme tots els punts esmentats anteriorment. Desenvolupa solucions avançades i promou pràctiques ètiques i segures a tota l’organització. Entre les seves principals funcions destaca: 

a. Lideratge organitzacional: Està format per líders amb experiència en IA i gestió per impulsar la col·laboració departamental. 

b. Formació d’equips i empleats: Forma els empleats amb habilitats en dades, software, ètica i gestió, assegurant la seva actualització constant en IA. 

c. Seguretat i privacitat: Manté les dades accessibles i segures, complint amb regulacions de privacitat i seguretat. 

d. Tecnologia i infraestructura: Inverteix en la tecnologia necessària i s’encarrega de gestionar, administrar i millorar l’arquitectura marc de referència esmentada anteriorment i les eines adequades per explotar la IA generativa. 

e. Discovery: Identifica i valida escenaris de negoci on l’IA Generativa té un impacte positiu, seguint els passos esmentats en un dels punts anteriors. 

f. MVP o PoC: Implementa prototips per validar la IA generativa aplicada a casos d’ús concrets i millorar estratègies per a projectes més grans. 

g. Deployment: Lidera els projectes d’adopció de IA Generativa dins dels processos corporatius. 

h. Ètica en IA: Desenvolupa un marc ètic per a l’ús responsable de la IA, considerant el biaix de dades i la transparència. 

i. State of the art: Col·labora amb empreses externes per estar al dia dels avenços en IA. 

j. Impacte i escalabilitat: Estableix mètriques per avaluar i escalar solucions de IA a l’organització. 

j. Comunicació organitzacional: Promou una cultura innovadora comunicant els èxits de l’empresa en l’adopció de la IA generativa.     Guillermo Tato

    Més de 10 anys d’experiència en processos de transformació digital, treballant en diversos rols dins del procés de creació de solucions; des del desenvolupament fins a la venda, passant per la consultoria, l’anàlisi funcional i fins i tot els processos de gestió del canvi.

    Compartir en Redes Sociales