Search
Close this search box.

Tranquil, el 65% de les empreses espanyoles encara no han adoptat tecnologies d’IA

Picture of Guillermo Tato
Guillermo Tato
| 3 juliol, 2024

La falta de suport del comitè directiu, la gestió de les dades i l’escassetat de coneixements, entre les principals barreres que frenen les companyies en el desplegament de la IA.

Si encara no has començat a adoptar la IA a la teva companyia, pots estar (de moment) tranquil. La majoria d’empreses espanyoles es troben en la teva mateixa situació. Tan sols el 36% de les empreses han començat amb el procés d’adopció de la IA, i d’aquest 36% aproximadament la meitat són grans companyies. Això sí, des del 2022, l’augment ha estat del 29%, per la qual cosa clarament hem de començar a preparar-nos.

Sembla bastant evident que l’impacte econòmic de la IA a les empreses serà molt positiu. Aquelles empreses que ja han adoptat serveis de IA reporten múltiples avantatges, entre els quals s’inclouen l’agilització de processos empresarials, l’estalvi de costos i una major eficiència. A més, la IA s’està utilitzant de manera cada cop més avançada, ja que el 64% dels que l’han adoptat estan ja emprant IA generativa a través de Large Language Models (LLM).

Podem concloure, per tant, que, tot i que els avantatges d’adoptar aquesta tecnologia de manera immediata són bastant evidents, ens trobem que el procés d’adopció està avançant a una velocitat, diguem-ne, moderada.

Què està frenant el desplegament de la IA a les companyies? Aquestos són els quatre problemes principals

  1. Falta de suport del comitè directiu: Potser això sorprèn, però dins dels comitès directius de moltes companyies encara existeix un gran desconeixement sobre la IA generativa, les seves capacitats i l’impacte que aquesta tecnologia pot tenir en cada companyia. I és que això no va només d’implantar tecnologia, això va d’integrar la IA en l’estratègia empresarial, per garantir que aquesta generi un valor tangible. El comitè directiu ha d’identificar les àrees clau on la IA pot resoldre problemes crítics, millorar la presa de decisions i optimitzar els processos corporatius.
  1. Falta de coneixements en IA: A causa de la rapidesa amb què la IA generativa s’ha desplegat en l’entorn professional, actualment existeix una gran escassetat d’habilitats al voltant d’aquesta tecnologia i això pot dificultar els esforços per desenvolupar totes les seves capacitats a les companyies. No només hem de poder comptar amb un partner amb experiència en aquesta tecnologia, també és important brindar a les persones dins de l’empresa (i no només dins del departament d’IT!) l’oportunitat d’involucrar-se.

 

  1. Desenvolupament d’una estratègia coordinada de dades, tant estructurades (bases de dades o llistats) com desestructurades (documents, imatges, vídeos, etc.): Els problemes de qualitat i gestió de dades alenteixen significativament el procés d’adopció de IA a les empreses i és el principal motiu del seu fracàs (fins en un 80% de les ocasions). Per superar aquests desafiaments, hem de centrar-nos primer a establir sòlides plataformes de dades, processos de governança i pràctiques tradicionals de gestió de dades, abans d’implementar solucions de IA.

 

  1. Dificultat per definir els requisits d’infraestructura i escalabilitat: Moltes empreses proven projectes de IA a petita escala sense considerar la possibilitat d’ampliar-los, cosa que pot causar coll d’ampolla i ineficiències en el futur. Començar amb projectes petits és un bon enfocament, però és crucial tenir en compte l’escalabilitat des del principi per evitar problemes més endavant.

A més, descuidar els requisits d’infraestructura pot provocar problemes de rendiment i limitacions en la implementació de models avançats de IA. Això compromet l’eficàcia i la fiabilitat de les aplicacions de IA de l’empresa, cosa que pot portar al fracàs dels projectes i a la pèrdua d’inversió.

Com implementar una estratègia de IA exitosa?

Per començar, hem de veure la implantació de la IA com una cursa de fons, en què haurem d’integrar aquesta tecnologia dins de la nostra estratègia empresarial (d’aquí la importància de tenir suport i visió per part del comitè directiu), on necessitarem tenir un profund coneixement de l’estat de l’art de la tecnologia (mitjançant formació interna i associació amb un partner tecnològic) i en què haurem de tenir un compromís continu amb les proves, l’estratègia de dades i l’escalabilitat de la nostra infraestructura.

Una estratègia sòlida de IA permet a les organitzacions enfrontar-se als desafiaments complexos d’implementar aquesta tecnologia i establir objectius clars. Sense importar el tipus de processos o aplicacions que es desitgin assolir, comptar amb un propòsit i un pla ben definits assegura que l’adopció de la IA estigui alineada amb els objectius de negoci.

Aquesta alineació, a la qual se li pot donar forma mitjançant un framework d’adopció de la IA, és crucial per obtenir un valor significatiu de la IA i maximitzar-ne l’impacte i els resultats. A més, proporciona un full de ruta per abordar els desafiaments, desenvolupar les capacitats necessàries i assegurar una aplicació estratègica i responsable de la IA dins de l’organització.    Guillermo Tato

    Més de 10 anys d’experiència en processos de transformació digital, treballant en diversos rols dins del procés de creació de solucions; des del desenvolupament fins a la venda, passant per la consultoria, l’anàlisi funcional i fins i tot els processos de gestió del canvi.

    Compartir en Redes Sociales