Search
Close this search box.

L’impacte psicològic de la IA: desafiaments per a una adopció saludable

Picture of Lucas Mayoral Martín
Lucas Mayoral Martín
| 31 maig, 2024

La presència creixent de la Intel·ligència Artificial (IA) en l’àmbit laboral ha desencadenat desafiaments psicològics i emocionals entre els empleats que les companyies no han de deixar en l’oblit. A mesura que les organitzacions adopten tecnologies avançades per millorar l’eficiència i la productivitat, és crucial explorar com aquests canvis afecten la salut mental i el benestar dels treballadors. Més ara, on probablement el canvi que vivim no es tracti únicament d’una evolució quantitativa sinó un canvi d’era equiparable a la Revolució Industrial.

En aquest article, anticipem els possibles impactes psicològics de l’adopció de la IA i oferim orientacions per enfocar aquests desafiaments a què s’hauran d’enfrontar les organitzacions. Des de Raona creiem que és essencial tenir en ment i analitzar aquests impactes per abordar amb èxit i de manera saludable els canvis que s’acosten en aquesta nova era laboral, així com una adopció responsable a tots els nivells.

ANSIETAT I ESTRÈS: LA PRESSIÓ PER REINVENTAR-SE

La incertesa sobre el futur laboral i l’adaptació a la IA poden generar elevats nivells d’ansietat i estrès entre els empleats. La preocupació constant per la possible automatització de tasques o la necessitat d’actualitzar les seves habilitats pot afectar negativament la seva salut mental.

Per abordar aquest desafiament, les organitzacions hauran d’implementar programes de suport tant a l’àmbit de la formació com a l’emocional, cobrint altres àrees com fomentar la transparència dels canvis i contemplar la més que segura incertesa que generarà en els empleats.

SATURACIÓ COGNITIVA VS ELS LÍMITS INFINITS DE LA IA

La sobreexposició a la IA i la necessitat constant d’adaptar-se a noves tecnologies poden portar a la saturació cognitiva, afectant la concentració, el rendiment dels empleats i en darrer terme el seu benestar.

Establir límits clars en l’ús de la IA i capacitar els empleats de manera gradual i estratègica pot ajudar a mitigar aquest impacte. Serà clau en aquest sentit la identificació de casos dús amb alt impacte, però de baixa complexitat per assegurar un aprenentatge acumulatiu del propi ús de la IA.

AUTOESTIMA I AUTOCONCEPTE: VOLER ÉS PODER, PERÒ AMB AJUDA

La presència de la IA pot influir en la percepció de la pròpia competència i valor a la feina, afectant l’autoestima i l’autoconcepte dels empleats. La comparació constant amb les capacitats de la IA i el temor de ser reemplaçats poden soscavar la confiança en les habilitats individuals.

Per contrarestar aquest efecte, les organitzacions han de promoure una cultura de reconeixement, la transparència i el suport. Reconèixer els èxits individuals i proporcionar retroalimentació constructiva pot ajudar a enfortir l’autoestima dels empleats i reforçar-ne el sentit de pertinença a l’organització.

DESCONFIANÇA EN LA TECNOLOGIA: LA POR COM A RESPOSTA NATURAL

La confiança en la precisió i la fiabilitat de la IA pot fluctuar, especialment quan es presenten errors o discrepàncies en els resultats. La manca de transparència en els algorismes i processos de presa de decisions pot soscavar la confiança dels empleats en la tecnologia.

Per enfortir la confiança a la IA, les organitzacions han de promoure una cultura de transparència i aprenentatge. Establir protocols clars per abordar i corregir errors de manera efectiva i oportuna pot ajudar a millorar la percepció dels empleats sobre la tecnologia i la seva capacitat per millorar l’eficiència i la productivitat al lloc de treball.

En definitiva, l’adopció de la IA a les organitzacions presenta desafiaments psicològics i emocionals significatius per als empleats. Per navegar amb èxit les complexitats de la transformació digital, és fonamental abordar aquestes preocupacions des d’una perspectiva integral que consideri tant el benestar emocional com el rendiment laboral.

Amb un lideratge empàtic i una cultura organitzacional que promogui la resiliència, l’aprenentatge i el creixement personal, les organitzacions poden crear entorns de treball saludables i productius on la IA i els empleats treballin junts en harmonia per assolir els objectius comuns.

Lucas Mayoral Martín

Compartir en Redes Sociales