Search
Close this search box.

Un Viatge per l’Arquitectura de Microsoft 365 Copilot: Des de la Petició fins a l’Acció

Picture of Guillermo Tato

Guillermo Tato

| 14 març, 2024

Últimament, moltes de les converses al voltant de la màquina de cafè de l’oficina giren entorn de Microsoft 365 Copilot i l’impacte significatiu que tindrà en el nostre dia a dia laboral en integrar-se en aplicacions d’escriptori com Word, Excel, PowerPoint i Teams. Però, com ho aconsegueix? Quins mecanismes impulsen la ‘màgia’ darrere de la IA de Copilot? En aquest post, desglossarem el procés que segueix la nostra sol·licitud des que realitzem el prompt fins que es transforma en una resposta generada per Copilot.

Pas 1: Iniciant la petició

Imagina que estàs treballant en una aplicació de Microsoft 365, com Word o Excel. Decideixes demanar ajuda a Copilot per a una tasca, com organitzar els teus correus o crear una presentació. Aquesta petició, o “ordre d’aplicació“, és l’inici d’una cadena d’esdeveniments intel·ligents.

Pas 2: Copilot pren la batuta

Copilot rep el nostre comando i entra en acció. Actua com un director d’orquestra, assegurant-se que cada element de la petició sigui entès i processament adequadament. Però abans de portar la teva petició al gran escenari, necessita una mica de preparació.

Paso 3: Enriqueciendo la petición

Aquí és on Microsoft Graph i l’índex semàntic entren en joc. Copilot utilitza aquests recursos per afegir context a la teva petició, com a dades rellevants dels teus correus electrònics, reunions i documents. Aquest “pre-processament” és essencial per personalitzar la resposta a les teves necessitats específiques.

L’índex semàntic, (que no és una novetat de Copilot ja que porta un temps integrat al nou Microsoft search), permet a Copilot oferir respostes rellevants, ja que ens proporciona un mapa sofisticat de dades, identificant relacions i connexions importants.

En aquest punt cal recalcar que l’índex semàntic pot suposar un “perill potencial per a la nostra organització”. No per la tecnologia en si, que és segura, sinó pels mateixos empleats de les companyies, que moltes vegades pugem documentació als entorns corporatius sense cap tipus de gestió de la seguretat i la seva privadesa. Copilot pot ser molt responsable, però els humans no sempre ho som.

Fins ara, podia ser difícil identificar aquesta informació sensible des d’un cercador, ja que només trobàvem la informació a través de les paraules concretes que havíem fet servir a la cerca. La bretxa de seguretat quedava “oculta” sota un mar de documents. Ara, amb el Semantic Index, es creen relacions i connexions entre la informació, permetent recuperar informació relacionada amb la nostra petició, cosa que fa aflorar aquests documents privats que fins ara eren difícils de trobar.

Aquest tema i altres relacionats amb la seguretat de la informació i l’etiquetatge donen per molt així que els tractarem de manera específica en futurs posts.

Pas 4: Diàleg amb el model de llenguatge

Amb la petició ara enriquida, Copilot la introdueix al LLM (Large Language Model) d’OpenAI, allotjat a Azure (és important destacar que la consulta es realitza en un model allotjat al nostre Azure corporatiu i per tant no serà accessible per ningú més, ni tan sols pel mateix Microsoft i els nostres prompts i informació provinent de Graph mai seran usades per entrenar el model). Aquest model analitza la teva ordre, entén la teva intenció i formula una resposta. És un procés que sembla simple, però darrere tenim una complexa xarxa d’algorismes i d’aprenentatge automàtic.

Pas 5: Processament i validació

Quan el model de llenguatge ha fet la seva màgia, la resposta no està llesta encara. Copilot torna a consultar amb Microsoft Graph i l’índex semàntic en una fase de “post-processament”. Aquí, es revisa i ajusta la resposta per assegurar que s’alineï amb el context específic de la teva petició. També es revisa la seguretat i la conveniència de la resposta a donar a l’usuari, assegurant-se que no es doni cap resposta que d’informació a què no hagi de tenir accés l’usuari i també assegurant que aquesta sigui èticament correcta i que no es vulnera cap dret de privadesa de l’usuari ni de cap dels nostres companys.

Pas 6: La resposta i les accions a realitzar arriben a la teva aplicació

Ara, la resposta està a punt per ser revelada. Copilot l’envia de tornada a l’aplicació de Microsoft 365 on vas fer la petició. La resposta pot prendre la forma de text en un document, una sèrie de correus electrònics organitzats o una nova diapositiva en una presentació, depenent de la teva sol·licitud inicial.

Però Copilot no només proporciona respostes; també executa accions. Si la teva petició involucrava crear alguna cosa, com una taula de dades a l’Excel, Copilot no només et mostrarà com fer-ho, sinó que també realitzarà la tasca per tu. És una eina dissenyada no només per informar, sinó per fer.

Conclusió

El procés des que sol·licites alguna cosa en una aplicació de Microsoft 365 fins a obtenir resposta i observar com es desenvolupen les accions és realment increïble. Microsoft 365 Copilot va més enllà de ser només un assistent; és un company de treball intel·ligent, sempre disposat a ajudar-nos a millorar les nostres habilitats sense necessitat de fer un esforç més gran. Sens dubte, el futur de la productivitat avui.

Si vols saber com la Intel·ligència Artificial es pot integrar i donar un impuls a la teva empresa, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.
    Guillermo Tato

    Més de 10 anys d’experiència en processos de transformació digital, treballant en diversos rols dins del procés de creació de solucions; des del desenvolupament fins a la venda, passant per la consultoria, l’anàlisi funcional i fins i tot els processos de gestió del canvi.

    Compartir en Redes Sociales